Zastupitelstvo

Starostka
Ing. Monika Hrádková (bez politické přísl.)

Místostarosta
Bc. Miroslav Račko (bez politické přísl.)

Členové Zastupitelstva obce Bublava
• Chlubnová Petra Dis. (bez politické přísl.)
• Mgr. Rundová Kamila (bez politické přísl.)
• Mgr. Semrádová Lenka (bez politické přísl.)
• Sivák Miroslav (bez politické přísl.)
• Šulák Milan (bez politické přísl.)

Veřejná zasedání Zastupitelstva obce Bublava se řídí jednacím řádem, který byl schválen dne 13.11.2015 Zastupitelstvem obce Bublava.
Plné znění jednacího řádu naleznete zde.