Sport v obci Bublava

Vzhledem ke své poloze v západní části Krušných hor je Bublava historicky známá provozem zimních sportů. Ale samozřejmě zde fungoval i letní sport, organizovaně to byl zejména fotbal. Dnes už bohužel po fotbale zbyly jen prázdné kabiny a zarůstající hřiště. Doufáme, že se toto sportoviště v budoucnu podaří opravit do provozuschopného stavu a třeba se najde parta sportovních nadšenců, která zde bude fungovat. V dnešní době se výchově sportovců věnuje spolek Ski klub Bublava z.s.

Historie zimních sportů

Zimní sporty zde mají více než 100 letou tradici na české i německé straně Krušných hor. První známé zimní hry se zde konaly již v roce 1914 a organizoval je tehdejší tělovýchovný spolek Lassalia Schwaderbach. Soutěžilo se hned ve třech disciplínách, kterými byly skok, běh a sjezd na lyžích.

Bližší informace o tehdejších sportovních aktivitách se podařilo sepsat předsedovi místního Ski klubu Bublava Zdeňkovi Fridrichovi:

Skoky probíhaly na ze sněhu vytvořeném můstku na svahu Bleibergu na kterém se dosahovalo délky až 18 m, což dnes vzbuzuje úsměv, ale v té době to byl opravdu let.
Sjezd byl proveden z vrcholu Aschbergu a vedl po loukách a mezi chalupami do údolí směrem ke Stříbrné.
V okolí Bublavy a Aschbergu byla vytyčena trať délky cca 15 km na které proběhl běžecký závod.
Podle informací, které vyšly v tehdejších novinách se her zúčastnilo 96 sportovců, kteří většinou soutěžily ve všech disciplínách.
Bohužel se nám nepodařilo získat informace o vítězích v jednotlivých disciplínách. Domnívám se, že to s odstupem času není až tak podstatné. Co však podstatné je, že od těchto her začala éra zimních sportů v této horské obci.
Během následujících let se vychovalo v Bublavě mnoho výrazných závodníků, kteří dosáhli na republikovou a světovou úroveň. Převážně se jednalo o sdruženáře, běžce a skokany.
S počátky lyžování v Bublavě jsou spojena hlavně jména závodníka Antona Riedla a jeho bratra Josefa Riedla, který v obci lyže vyráběl, a spolu s bratrem výrazně vylepšili vázání těchto lyží pro sportovní účely.
Ve dvacátých a třicátých letech vzniklo mnoho významných sportovců v obci, které nelze všechny jmenovat. Dalo by se říci, že v každé chalupě a rodině byl někdo, kdo se tomuto sportu věnoval.

K nejvýraznějším osobnostem však patřili v třicátých letech běžci a sdruženáři Adolf Bleidl a Ewald Scherbaum, kteří se pohybovali na předních místech v Československu a Sasku.
Největších úspěchů však dosáhl Alfred Steinmüller, který byl dvojnásobným mistrem republiky ve skocích v letech 1936 a 1937. Tento rodák z Bublavy byl také jediným sportovcem z obce, který se účastnil Olympijských her a to v roce 1936 v  Garmisch-Paternkirchenu. Jeho medailové ambice však přerušil pád a zranění při tréninku. Olympijské zlato získal jeho přítel Birger Ruud, který v těchto letech několikrát navštívil Bublavu, kde se účastnil tréninků a závodů. Birger Ruud byl dvojnásobný Olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa. Na olympijských hrách 1948 získal jeho poslední cenný kov- stříbrnou  medaili.
Bohužel tento strmý rozvoj zimního sportu v obci přerušila šílená doba mezi lety 1939 až 1989, která rozvoj zimního sportu v pohraničí absolutně přerušila.
Různé pokusy o znovuoživení se zatím neprosadily. Je na nás a dalších generacích sportovců opět pozvednou povědomí lyžařů z Bublavy (Schwaderbachu) opět na světovou úroveň.

Na počest těch prvních zimních sportovních her a všech bublavských lyžařských závodníků za uplynulých sto let uspořádal Ski klub Bublava závod v běhu na historických lyžích  v sobotu 15.2.2014. Na tomto závodě si mohli všichni vyzkoušet, jak náročné to před sto lety bylo závodit. S touto tradicí pokračujeme dodnes a Aschberglauf se tak stal jednou z důležitých přeshraničních sportovních akcí konaných na Bublavě a Aschbergu.