Schengen 2007

21.12.2007 se konalo „Slavnostní otevření hranic na Bublavě v rámci Schengenských dohod“. Velmi zdařilá a co se týká obyvatel jak z české, tak i z německé strany hojně navštívená akce s účastí starostů přilehlých měst a obcí, zástupců Karlovarského kraje a z druhé strany hranice i zástupců zemské vlády. O hudbu se postarala kraslická hudba Horalka, která nejdříve zahrála národní hymny obou států a hymnu celé EU, následovaly projevy zúčastněných zástupců a poté slavnostní symbolické přestřižení pásky. Po této oficiální části slavnost pokračovala lidovou veselicí s účastí již zmíněné Horalky, bohatým občerstvením, orazítkováváním k tomuto dni zhotovených pamětných listů apod. Celou akci otevření hranic organizačně i hmotně zajistily především obec Bublava a město Kraslice. Dík patří i sponzorům z české strany.