Přeshraniční spolupráce

Dne 25. dubna 2008 byl podepsán dodatek č.1 k „Rámcové dohodě o přeshraniční spolupráci“ uzavřené v měsíci květnu 2004 mezi městy Kraslice a Klingenthal. Obsahem dodatku je rozšíření spolupráce o přistupující města a obce, a to z české strany Bublavu a Stříbrnou, z německé strany Zwotu a Morgenröthe – Rautenkranz.
Podpisu dodatku předcházela jednání s jmenovanými obcemi a městy. Za jednotlivá města a obce pak dokument podepsali jejich starostové.
(zdroj: Kraslické noviny)