GDPR

Obec Bublava informuje
Dnem 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Obce, jako orgán veřejné moci, zpracovávají osobní údaje v převážné většině na základě zákonných zmocnění a dále na základě smluvních vztahů.
Předmětné nařízení občanům umožňuje využít svých práv na přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávání, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.
Bližší údaje bude možné získat od uvedeného data prostřednictvím obecního úřadu a pověřence na ochranu osobních údajů, který bude působit pro jednotlivé obce.

Pověřenec GDPR
Mgr. Daniel Tomín, tel. 607 580 711, e-mail: daniel.tomin@gmail.com