Ceník služeb

Ceník služeb, platby místních poplatků

Traktor
Sekání nebo orba nebo mulčování: 700 Kč / hod.
Jízda + valník: 600 Kč / hod.
Zimní údržba: 700 Kč / hod.,

účtuje se každá započatá půl hodina

Samovýroba dřeva
Zpracování 1prm: 150,- Kč

Poplatek za odvoz odpadu na rok 2024
Vývoz každý týden
– nádoba plechová 110l. –  3432,- Kč
– nádoba plastová 120l. –  3744,- Kč

Vývoz jednou za dva týdny
– nádoba plechová 110l. –  1716,- Kč
– nádoba plastová 120l. –  1872,- Kč

Vývoz jednou za čtyři týdny
– nádoba plechová 110l. –  858,- Kč
– nádoba plastová 120l. –  936,- Kč

Poplatek za psa
Poplatek za jednoho psa: 300,- Kč / rok
Senioři od 65 let – poplatek za jednoho psa: 150,- Kč / rok

Poplatek za hrobové místo
Jedno hrobové místo (1m2): 100,- Kč / rok

Zapůjčení zahradního setu
1x stůl + 2x lavice / 50,- Kč / víkend (2-3 dny)

Kopírování
Strana A4 černobíle: 3,- Kč, oboustranný tisk: 5,- Kč
Strana A4 barevně: 18,- Kč, oboustranný tisk: 36,- Kč
Strana A3 černobíle: 5,- Kč, oboustranný tisk: 7,- Kč

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 – sazebník úhrad
a) Materiálové náklady – za každou jednu stranu pořizované fotokopie formátu A4 – 3,- Kč, formátu A3 – 5,- Kč
b) Doručovací náklady – dle platného ceníku poštovného
c) Mzdové náklady – 191,- Kč za každou započatou hodinu práce spojené s vyhledáváním informace

Tento sazebník se nevztahuje na poskytování těchto služeb členům obecního zastupitelstva, které jsou jím poskytované k výkonu jejich práce v zastupitelstvu obce.

Překročí-li kalkulovaná částka hodnotu 100,- Kč, je její výše před poskytnutím služby sdělena žadateli a činnost je provedena pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na obecním úřadě. Služba bude provedena po uhrazení požadovaného poplatku.