Vítáme Vás na internetových stránkách obce Bublava

adresa
Obec Bublava
Bublava 389
358 01 Kraslice


telefon: 352 686 221
e-mail: urad@obecbublava.cz
ID datové schránky: iwbasyt
IČO: 00259268
úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa
  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Kde nás najdete

Vlastníci budov v obci Bublava postavených do roku 1945 mají možnost se zapojit do výzkumu Ing. arch. Dominiky Výškové. Více informací ZDE.

Obec Bublava tímto žádá všechny, kteří ještě neuhradili místní poplatky (za svoz odpadu, psy) a nájmy (hrobová místa či zahrady), aby tak učili co nejdříve. Termín úhrad byl 31.3.2024. Děkujeme za spolupráci.

Oznámení občanům – platby místních poplatků v roce 2024 ZDE

Cena vodného a stočného v obci Bublava pro rok 2024
– více informací ZDE

Obec Bublava tímto žádá majitele živých plotů sousedících s místními komunikacemi o úpravu či zastřižení živých plotů tak, aby nezasahovaly, do tělesa, resp. pozemku místní komunikace. Přerostlé živé ploty, popř. také větve stromů přesahující do místních komunikací, způsobují komplikace při průjezdu obecnímu traktoru, svozovému vozu komunálního odpadu aj.. Děkujeme za pochopení.

Vážení spoluobčané,
vzhledem ke zvyšující se ceně el. energie obec Bublava přistoupila k omezení doby svícení veřejného osvětlení. V době mezi 23:00 – 4:30 hod. bude veřejné osvětlení v obci Bublava z úsporných důvodů vypnuto. Děkujeme za pochopení.

Hospic sv. Jiří Cheb provozuje od 3.10.2022 v Kraslicích (Bedřicha Smetany 1762, 358 01 Kraslice) půjčovnu kompenzačních pomůcek a poradnu pro nevyléčitelně nemocné. Více informací naleznete ZDE.

Obec Bublava je partnerem projektu Skalní stezka Rájeckým údolí. Více informací o projektu ZDE a ZDE

Obec Bublava doporučuje seniorům vyplnění tzv. seniorské obálky. Více informací a tiskopis naleznete ZDE, popř. se informujte na OÚ Bublava.
Obyvatelé obce Bublava mohou od 1.7.2021 využívat pečovatelské služby Města Kraslice.
V případě zájmu kontaktujte OÚ Bublava, popřípadě MěÚ Kraslice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, seznam poskytovaných úkonů (ceník) a další informace naleznete ZDE.

Informace o aktivitách, které lze v obci Bublava provozovat, naleznete na webu obce v menu – sekce sport a turistika.

Upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump) ZDE

Používání zábavní pyrotechniky na území obce Bublava
Upozorňujeme občany a návštěvníky obce Bublava, a také provozovatele ubytovacích a restauračních zařízení v obci Bublava, že od 15.3.2020 je v platnosti OZV č. 1/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky na území obce Bublava.
Znění OZV č. 1/2020 naleznete na webu obce Bublava:
Menu / Dokumenty a formuláře / Dokumenty / OZV a nařízení obce

Upozornění na platnost vyhlášky - o vedení technické mapy obce