Vítáme Vás na internetových stránkách obce Bublava

adresa
Obec Bublava
Bublava 389
358 01 Kraslice


telefon: 352 686 221
e-mail: urad@obecbublava.cz
ID datové schránky: iwbasyt
IČO: 00259268
úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa
  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Kde nás najdete

Vážení občané,
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU BUBLAVA
jsou v pondělí 8.8.2022 z provozních důvodů
OMEZENY na 8 – 12 hod.
Děkujeme za pochopení.

Obec Bublava informuje o Veřejné vyhlášce – opatření obecné povahy při nedostatku vody (zveřejněna na fyzické i elektronické úřední desce OÚ Bublava, sekce Ostatní), kdy se ZAKAZUJE bez náhrady odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží na území obce s rozšířenou působností Kraslice pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů, s výjimkou odběrů, u nichž byl stanoven MZP, dále se tento zákaz netýká odběrů povrchových vod k zajištění hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vyhláška je účinná od 29.7.2022 do odvolání.
Dále z důvodu nedostatku vody respektujte, prosím, že se NESMÍ napouštět bazény, zalévat zahrady a mýt auta vodou z vodovodu. Vodu z vodovodu, prosím, užívejte pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Nedostatek vody v přírodě nebudeme moct žádným způsobem kompenzovat, je třeba s ní šetřit.

Obec Bublava informuje občany a návštěvníky obce o uzavírce silnice v okolí mostku v Tisové u Kraslic (u firmy Kukal a Uhlíř) , a to na období 1.8.-.30.11.2022. Bližší informace jsou uvedeny ve Veřejné vyhlášce – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci uveřejněné na e-desce (sekce Ostatní). Objízdná trasa je stanovena přes obec Stříbrnou.

Oznámení občanům – platby místních poplatků ZDE

Obec Bublava je partnerem projektu Skalní stezka Rájeckým údolí. Více informací o projektu ZDE a ZDE

Obec Bublava nabízí k prodeji pozemek na výstavbu rodinného domu, popř. domu pro rodinnou rekreaci. Jedná se o část pozemku p.č. 876/2 v k.ú. Bublava – dle GP pozemek p.č. 876/6 o výměře 1308 m2. Zveřejněný záměr prodeje vč. všech informací je uveden na elektronické a fyzické úřední desce. Směrnice pro prodej, pronájem a pacht pozemků z majetku obce Bublava je uvedena na webu obce ZDE.

Obec Bublava doporučuje seniorům vyplnění tzv. seniorské obálky. Více informací a tiskopis naleznete ZDE, popř. se informujte na OÚ Bublava.
Obyvatelé obce Bublava mohou od 1.7.2021 využívat pečovatelské služby Města Kraslice.
V případě zájmu kontaktujte OÚ Bublava, popřípadě MěÚ Kraslice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, seznam poskytovaných úkonů (ceník) a další informace naleznete ZDE.

Informace o aktivitách, které lze v obci Bublava provozovat, naleznete na webu obce v menu – sekce sport a turistika.

Upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump) ZDE

Používání zábavní pyrotechniky na území obce Bublava
Upozorňujeme občany a návštěvníky obce Bublava, a také provozovatele ubytovacích a restauračních zařízení v obci Bublava, že od 15.3.2020 je v platnosti OZV č. 1/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky na území obce Bublava.
Znění OZV č. 1/2020 naleznete na webu obce Bublava:
Menu / Dokumenty a formuláře / Dokumenty / OZV a nařízení obce

Upozornění na platnost vyhlášky - o vedení technické mapy obce