úřední e-deska

nové fotografie

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Škrabka

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Senioři

Masopust

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Kladení věnců

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Škrabka

 
 

zastupitelstvo obce

 

 

  Ing. Hrádková Monika (bez politické. přísl.)
starostka

Bc. Račko Miroslav (bez politické. přísl.)
místostarosta

Chlubnová Petra Dis. (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva – předseda Finančního výboru

Mgr. Rundová Kamila (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva – předseda Kontrolního výboru

Mgr. Semrádová Lenka (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva – předseda Výboru pro kulturu a sport

Sivák Miroslav (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva – předseda Výboru pro stavby a investice

   Šulák Milan (bez politické. přísl.)
    člen zastupitelstva