úřední e-deska

nové fotografie

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Škrabka

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Senioři

Masopust

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Kladení věnců

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Škrabka

 
 

zastupitelstvo obce

 

 

  Igor Jirsík (bez politické. přísl.)
starosta

Ing. Jiří Vrtáček (bez politické. přísl.)
místostarosta

Ludmila Kalamárová (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva – předseda Finančního výboru

Zdeněk Šimandl (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva – předseda Kulturního a sociálního výboru

Adolf Fridrich (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva

Zdeněk Nevosad (bez politické. přísl.)
člen zastupitelstva

   Mgr. Jan Štrunc (bez politické. přísl.)
    člen zastupitelstva