úřední e-deska

nové fotografie

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Škrabka

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Senioři

Masopust

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Kladení věnců

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Škrabka

 
 

sazebník úhrad

 

 

Sazebník úhrad

a) Materiálové náklady - za každou jednu stranu pořizované fotokopie formátu A4 – 3,- Kč, formátu A3 – 5,- Kč

b) Doručovací náklady - dle platného ceníku poštovného

c) Za odeslání faxu – 10,- Kč za každou stranu odesílaného textu

d) Mzdové náklady – 191,- Kč za každou započatou hodinu práce spojené s vyhledáváním informace

Překročí-li kalkulovaná částka hodnotu 100,- Kč, je její výše před poskytnutím služby sdělena žadateli a činnost je provedena pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na obecním úřadě. Služba bude provedena po uhrazení požadovaného poplatku.
Tento sazebník se nevztahuje na poskytování těchto služeb členům obecního zastupitelstva, které jsou jím poskytované k výkonu jejich práce v zastupitelstvu obce.