úřední e-deska

nové fotografie

Bublavský duatlon

Aschberglauf

Krmení zvířátek

Setkání se seniory 2018

Mikuláš 2018

Dýňování 2018

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

 
 

ochrana přírody

 

 

V záchranné stanici budou mít školáci OZÁKA

Na závěr roku 2008 naše sdružení Drosera, „které za pomoci karlovarského kraje, některých městských a obecních úřadů, firem a jednotlivců postupně buduje,rozšiřuje a provozuje záchrannou stanici živočichů na Bublavě“oslovil ředitel Havlíčkovy školy v Kraslicích, pan Zdeněk Pečenka, zda jsme ochotni přijmout finanční dar od žáků. Samozřejmě nás to velmi překvapilo a zároveň mile potěšilo, když jsme se dozvěděli, že většina žáků ve školní anketě rozhodla věnovat finanční obnos na záchranu poraněných živočichů. Předání peněžního daru proběhlo přímo na záchranné stanici kde byly přítomni za školu pan ředitel Zdeněk Pečenka s delegací 8 žáků, starosta obce Bublava pan Igor Jirsík , za sokolovský deník pan Drozdík a tři členové záchranné stanice. Samotná finanční částka, kterou jsme převzali od žáků nás všechny ohromila. Na poraněného jedince, který zůstane pro svůj handicap na stanici zřejmě pod jménem OZÁK, žáci předali nečekaných 10 000 Kč, které získali při školním jarmarku, který se konal na nádvoří školy. Alespoň touto formou Vám všem, kteří jste podpořili tuto sbírku a adopční program na handicapovaného dravce chceme poděkovat, nejen za sebe, ale hlavně za živočichy, které se nám daří nyní i za Vaší podpory vrátit do jejich přirozeného prostředí nebo o některé z nich pečovat a nechat je dožít v záchranné stanici. Takový nečekaný přístup a zájem žáků v dnešní přetechnizované uspěchané době mobilů, počítačů a jiné techniky nás opravdu potěšil a určitě i někomu poopravil náhled na dnešní školní mládež. Věříme, že další spolupráce při ochraně fauny s žáky ZŠ a MŠ Havlíčkova 1717 Kraslice bude stejně úspěšná a pro obě strany přínosem. Možná i podnětem pro další zájemce o případnou pomoc poraněným živočichům a zajištění vybavení i náročného provozu samotné záchranné stanice.
Za členy sdružení Drosera a záchrannou stanici, Vladimír Tomáš Smolík.