úřední e-deska

nové fotografie

Bublavský duatlon

Aschberglauf

Krmení zvířátek

Setkání se seniory 2018

Mikuláš 2018

Dýňování 2018

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

 
 

obec v číslech

 

 

Obec Bublava v číslech

 Trvale žijících obyvatel 387
 Trvale obydlených domů 246
             z toho obecních  3
 Rekreačních stavení 138
 Parkovacích míst  260
 Počet - obchodů 1
           - restauraci 6
           - hotelů a penzionů 14
           - lůžek (ubytovací kapacita) 330
 Lyžařský areál 1
 Rybník 4
 Farma s rekreačním pobytem - koně 1

                            
Statistické údaje
IČO: 00259268
ZUJ: 560308
ID obce: 1512
Statut města: ne
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 614 ha
Pošta: ano
Mateřská škola: ne
Škola: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Kanalizace (ČOV): ano
Plynofikace: ano
Vodovod: ne  


pro zvětšení klikněte na graf

Důvod a způsob založení
Obec Bublava (dále jen „obec“) vznikla v souladu s §1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako základní územní samosprávný celek. Na základě ustanovení §2 odst. 1 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Obec vykonává za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §14 zákona o obcích) v rámci samostatné působnosti veřejnou správu na svém území a výkon státní správy ve stanoveném územním obvodu.