úřední e-deska

nové fotografie

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Škrabka

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Senioři

Masopust

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Kladení věnců

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Škrabka

 
 

obec v číslech

 

 

Obec Bublava v číslech

 Trvale žijících obyvatel 387
 Trvale obydlených domů 246
             z toho obecních  3
 Rekreačních stavení 138
 Parkovacích míst  260
 Počet - obchodů 1
           - restauraci 6
           - hotelů a penzionů 14
           - lůžek (ubytovací kapacita) 330
 Lyžařský areál 1
 Rybník 4
 Farma s rekreačním pobytem - koně 1

                            
Statistické údaje
IČO: 00259268
ZUJ: 560308
ID obce: 1512
Statut města: ne
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 614 ha
Pošta: ano
Mateřská škola: ne
Škola: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Kanalizace (ČOV): ano
Plynofikace: ano
Vodovod: ne  


pro zvětšení klikněte na graf

Důvod a způsob založení
Obec Bublava (dále jen „obec“) vznikla v souladu s §1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako základní územní samosprávný celek. Na základě ustanovení §2 odst. 1 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Obec vykonává za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §14 zákona o obcích) v rámci samostatné působnosti veřejnou správu na svém území a výkon státní správy ve stanoveném územním obvodu.