úřední e-deska

nové fotografie

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Škrabka

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Senioři

Masopust

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Kladení věnců

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Škrabka

 
 

fotogalerie - přeshraniční spolupráce

 

 
Dne 25. dubna 2008 byl podepsán dodatek č.1 k „Rámcové dohodě o přeshraniční spolupráci“ uzavřené v měsíci květnu 2004 mezi městy Kraslice a Klingenthal. Obsahem dodatku je rozšíření spolupráce o přistupující města a obce, a to z české strany Bublavu a Stříbrnou, z německé strany Zwotu a Morgenröthe – Rautenkranz.
Podpisu dodatku předcházela jednání s jmenovanými obcemi a městy. Za jednotlivá města a obce pak dokument podepsali jejich starostové.
(zdroj: Kraslické noviny)