úřední e-deska

nové fotografie

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Škrabka

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Senioři

Masopust

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Kladení věnců

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Škrabka

 
 

fotogalerie - Schengen 2007

 

 
21.12.2007 se konalo „Slavnostní otevření hranic na Bublavě v rámci Schengenských dohod“. Velmi zdařilá a co se týká obyvatel jak z české, tak i z německé strany hojně navštívená akce s účastí starostů přilehlých měst a obcí, zástupců Karlovarského kraje a z druhé strany hranice i zástupců zemské vlády. O hudbu se postarala kraslická hudba Horalka, která nejdříve zahrála národní hymny obou států a hymnu celé EU, následovaly projevy zúčastněných zástupců a poté slavnostní symbolické přestřižení pásky. Po této oficiální části slavnost pokračovala lidovou veselicí s účastí již zmíněné Horalky, bohatým občerstvením, orazítkováváním k tomuto dni zhotovených pamětných listů apod. Celou akci otevření hranic organizačně i hmotně zajistily především obec Bublava a město Kraslice. Dík patří i sponzorům z české strany.